Tuyển nhân viên

Vị trí cần tuyển:

- Nhân viên kinh doanh.

- Nhân viên chăm sóc khách hàng.

- Nhân viên kỹ thuật.

- Nhân viên giao hàng

© Copyright 2017 | Designed byVIỄN NAM
Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Hoàng Kim