Những thông số của cáp là gì?

Một số thông số của cáp: 
- Loại cáp: Cáp nguồn hay cáp điều khiển. 
- Ứng dụng: Ngoài khơi, trên tàu, cáp ngầm,… 
- Cáp chống cháy hay chậm cháy? 
- Diệp áp chịu đựng: 450/750V, 0.6/1KV,… 
- Loại và phân lớp lõi dẫn điện: đồng hoặc nhôm, class 2, 5, … 
- Vật liệu lớp cách điện: EPR, XLPE, PVC, … 
- Số lõi: 1, 2, 3, … 
- Kích thước lõi: 1.5mm2, 2.5mm2, …

Bài viết liên quan

© Copyright 2017 | Designed byVIỄN NAM
Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Hoàng Kim